MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 18 listopada 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Miszmasz artykuły

dog 900215 340Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu wykroczeń, która zostanie skierowana pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Powstanie elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń. Projekt zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem czy już przestępstwem. Po zmianach granicę stanowić ma 400 zł. Każda kradzież powodująca szkodę powyżej tej kwoty będzie karanym przestępstwem

Czytaj więcej...

disposal 1846033 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra środowiska. W intencji rządu, projekt nowelizacji ustawy ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaTransport i motoryzacja, energetyka, opieka zdrowotna, inteligentne domy i przedmioty codziennego użytku – w tych obszarach internet rzeczy ma największy potencjał rozwoju. Według IDC do 2020 roku wydatki na ten cel wzrosną w Polsce do poziomu 5,4 mld dolarów

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaPrzybywa branż, które korzystają z analiz DNA. Poza medycyną coraz powszechniej wykorzystuje je rolnictwo. Takie badania pozwalają m.in. wykrywać choroby u roślin uprawnych i krzyżować je tak, aby miały inne właściwości odżywcze lub były bardziej odporne na warunki atmosferyczne

Czytaj więcej...

block chain 2847329 340Koordynator Służb Specjalnych otrzyma dokument zawierający uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do projektowanej ustawy o jawności życia publicznego. Z uwagi na zakres i wagę proponowanych zmian, GIODO uznał za konieczne przedstawienie swojego stanowiska, mimo że nie otrzymał projektu do zaopiniowania 

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY