MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 29 czerwca 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

komornik krolasik 1 2017 mINTERWENCJA

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowieniem z dnia 17 listopada zeszłego roku odrzucił skargę pani Anny na czynność komornika sądowego - Artura Królasika. Skarga została odrzucona, gdyż Sąd uznał ją jako niedopuszczalną, bowiem wg sądu, w dacie wniesienia skargi nie istniał obowiązek komornika do dokonania określonej czynności. Sąd dał wiarę komornikowi, iż nie otrzymał on od pani Anny wcześniej żadnego wniosku o zmianę dozorcy. Nie była więc dopuszczalna skarga na zaniechanie rozpoznania wniosku przez komornika

Czytaj więcej...

komornik banaszczyk otwock 1 2017 mINTERWENCJA

W ostatnim czasie otrzymałem kilka podobnych sygnałów od czytelników. Chodzi o składane na ręce komornika skargi na jego czynności (po nowelizacji kpc skargi składa się do komornika). Czytelnicy skarżą się, że niektórzy komornicy wyśmiewają składane skargi („sąd to i tak odrzuci”; „a pisz sobie” itp.), a są tacy, którzy wręcz zniechęcają do ich złożenia

Czytaj więcej...

prokuratura klodzko 1 2017 mINTERWENCJA

W lipcu zeszłego roku w artykule:

Dzień otwarty dla sędziów i komornika. By "przestać w końcu mnie (nie)świadomie krzywdzić"

napisałem między innymi:

Takiej sprawy jeszcze nie opisywałem. Komornik sądowy oraz sędziowie zostali zaproszeni przez czytelnika, by na miejscu zweryfikowali to, co orzekli. Sprawa dotyczy wyceny nieruchomości w Kotlinie Kłodzkiej

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaPonad 2,2 mln Polaków ma kłopoty z terminową spłatą zobowiązań finansowych, których łączna wartość przekroczyła 48 mld zł. W ciągu roku liczba dłużników wpisanych do Biura Informacji Kredytowej albo do Rejestru BIG wzrosła o 13 proc., a ich zaległości o ponad 20 proc. Statystyki pokazują, że konsumenci, którzy mają zaległości finansowe, stopniowo popadają w coraz większe zadłużenie.

Czytaj więcej...

RPO zdjęcieRzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów związanych z procedurą eksmisyjną. Jak wynika z licznych skarg wpływających do Biura RPO, w obowiązujących przepisach prawa brakuje trybu realizacji – przyznanego dłużnikowi w wyroku eksmisyjnym – uprawnienia do lokalu socjalnego, ale także efektywnego trybu na poddanie ocenie sądu, czy proponowany lokal socjalny odpowiada definicji ustawowej

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY