MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 29 czerwca 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

podatek13 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił rozwiązania regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

Czytaj więcej...

bankructwoW styczniu opublikowano informacje o niewypłacalności 69 polskich przedsiębiorstw wobec 48 w styczniu 2016 roku, czyli nastąpił wzrost ich liczby o 44% (niewypłacalność – czyli niezdolności do regulowania zobowiązań wobec dostawców w różnych formach prawnych, upadłości czy postępowań restrukturyzacyjnych)

Czytaj więcej...

INTERWENCJA

strachKomornik sądowy Marek Bodecki z Grodziska Mazowieckiego prowadzi licytację nieruchomości w gminie Kampinos. W dniu 20 grudnia zeszłego roku dokonał opisu i oszacowania nieruchomości czytelniczki pani Moniki (atrakcyjny nowy dom na dużej działce). Pani Monika poinformowała redakcję, że komornik wpisując do protokołu opisu i oszacowania nieruchomości jej zastrzeżenia dotyczące ustalonej przez biegłego wartości nieruchomości miał powiedzieć: "Operat jest robiony pod licytację, a takie wyceny są niższe. Żadna skarga nie opóźni egzekucji i nie zablokuje licytacji"

Czytaj więcej...

Przedwanienie zdjęcieMinisterstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany dotyczące zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Nowe przepisy mają za zadanie zwiększyć stabilność stosunków społecznych i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce

Czytaj więcej...

BCC logoNowelizowana obecnie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji* zakłada korzystne dla obywateli zmiany związane z ponoszonymi przez nich kosztami na opłaty od poszczególnych czynności. Uelastycznia również przepisy dotyczące sankcji, jeśli dłużnik dobrowolnie podejmuje czynności w wyznaczonym przez komornika terminie. Jednak część zmian godzi w dotychczasowe rozwiązania, które się sprawdziły, dlatego BCC rekomenduje ich modyfikację

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY