MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 stycznia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

To tylko błąd komornika czy celowe działanie?Operat szacunkowy jest ważnym elementem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości


Tak mówią przepisy

Egzekucja z nieruchomości jest jednym ze sposobów dochodzenia swoich roszczeń przez wierzyciela. Ten sposób egzekucji jest bardzo rygorystycznie obwarowany przepisami prawnymi. Jednym z  podstawowych przepisów jest konieczność oszacowania nieruchomości przez komornika. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do takich czynności (art. 948 kpc).
Oszacowanie jest jednym z istotnych  elementów protokołu opisu i oszacowania
(art. 947 par. 1 punkt 7 kpc).
Dłużnik podczas opisu i oszacowania otrzymuje i podpisuje protokół i odbiera jeden egzemplarz oszacowania. Jeśli nie zgadza się z dokonaną wyceną, może  złożyć w ciągu 7 dni do sądu skargę na opis i oszacowanie nieruchomości.    
Dopiero po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania możliwe jest przeprowadzenie licytacji zajętej nieruchomości.
    

Tak było w Sejnach

Piotr Celiński, komornik sądowy z Sejn prowadzi postępowanie egzekucyjne (KM 1924/11) z majątku Kazimiery W*.  Wierzycielem jest Getin Noble Bank SA.
Przedmiotem egzekucji jest między innymi mieszkanie stanowiące własność dłużniczki.
Zgodnie z przepisami prawa komornik na dzień 8 listopada 2011r. zaplanował dokonanie czynności - oszacowanie i opis mieszkania, o czym poinformował publicznie stosownym obwieszczeniem.    
Kazimiera W. stawiła się na tę czynność. Jak twierdzi, ku jej zaskoczeniu, komornik oświadczył tylko, iż nie ma operatu szacunkowego, gdyż nie został on jeszcze ukończony. Podał tylko wartość mieszkania. W. twierdzi też, że  podpisała jedynie niewypełniony protokół, który w dodatku komornik zabrał ze sobą (kopii nie dostała).  
Według Kazimiery W., mieszkanie zostało oszacowane na skandalicznie małą kwotę. Następnego dnia pani Kazimiera wniosła do Sądu Rejonowego w Sejnach skargę na czynność komornika - opis i oszacowanie nieruchomości (zaniżona wartość nieruchomości).

"W dniu dokonania czynności, komornik nie dał mi operatu szacunkowego nieruchomości, gdyż nie był on jeszcze ukończony.  Jak otrzymam ww. operat, prześlę uzasadnienie skargi" - napisała między innymi w skardze.

Tego samego dnia do komornika sądowego napisała:

"Wnoszę o niezwłoczne przesłanie mi protokołu   opisu i oszacowania  nieruchomości oraz operatu szacunkowego.
W dniu opisu i oszacowania (8 listopada) nie otrzymałam tych dokumentów. Podpisałam jedynie niewypełniony protokół, który Pan zabrał ze sobą.

Do wiadomości:

Sąd Rejonowy do złożonej skargi na czynność komornika - opis i oszacowanie".


Sąd zażądał od komornika akt sprawy

Sąd w Sejnach nie czekał na przesłanie operatu szacunkowego dłużniczce, gdyż komornik w odpowiedzi na skargę napisał do sądu, iż: "dłużniczka nie otrzymała operatu szacunkowego, bowiem odmówiła jego przyjęcia".  

Z ustaleniem stanu faktycznego i wydaniem orzeczenia w tej sprawie sąd nie miał większych  problemów.
Okazało się bowiem, iż w aktach sprawy brak jest ...operatu szacunkowego.

Postanowieniem z dnia 02 grudnia 2011r. (I Co 371/11), sędzia Lech Naszkiewicz uchylił opis i oszacowanie nieruchomości  oraz nakazał komornikowi załączenie do akt sprawy operatu szacunkowego.

"W aktach sprawy brak jest opinii biegłego. W protokole opisu i oszacowania brak jest uwag, jakoby dłużniczka odmówiła przyjęcia operatu szacunkowego" - napisał w  uzasadnieniu swojego postanowienia sędzia Lech Naszkiewicz.


Jan Wels


* nazwisko dłużniczki zostało zmienione

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY