MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 18 listopada 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

SejmW ostatnim, trzecim dniu 48. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili siedem ustaw. Dotyczą one m.in. zasad autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji, objęcia najniższych emerytur przyznanych z urzędu gwarancją kwoty najniższego świadczenia oraz zmian związanych z programami zdrowotnymi. Kolejne, 49. posiedzenie Sejmu zaplanowano na 10-13 października

Czytaj więcej...

bills 496229 340 copyProkuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, która w latach 2013 – 2016 wyłudziła dofinansowania i dotacje na projekty ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa na kwotę ponad 23 milionów złotych

Czytaj więcej...

handcuffs 2102488 340Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego od kwietnia 2017 roku prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Czytaj więcej...

cat 822263 340Prokuratura staje w obronie ofiar firm odszkodowawczych. Na polecenie Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda Prokuratura Krajowa zbiera informacje na temat nieuczciwych działań tego rodzaju firm, nazywanych przez prasę „łowcami nieszczęść”. Będzie się też włączać w sprawy cywilne po stronie pokrzywdzonych, którym firmy odszkodowawcze wypłacają w skrajnych przypadkach nawet tylko połowę należnego zadośćuczynienia

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaNowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) istotnie zmienia system wsparcia energetyki odnawialnej - opłata zastępcza zamiast stałej kwoty zostanie powiązana z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY