MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 18 listopada 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

seniors 1505943 340Na podstawie jednej ze skarg wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem ustalania dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej, któremu z racji osiągnięcia sędziwego wieku przyznano świadczenie honorowe. W sytuacji bowiem, gdy osoba ta osiąga wiek 100 lat i poza świadczeniem emerytalno-rentowym uzyskuje prawo do świadczenia honorowego, wzrasta opłata za jej pobyt w domu pomocy społecznej z uwagi na konieczność zaliczenia świadczenia honorowego do dochodu seniora

Czytaj więcej...

fire 1286956 340UOKiK wykrył zmowę przetargową trzech przedsiębiorców. Poszkodowaną instytucją był 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu. Nałożone przez urząd kary wyniosły blisko 80 tys. zł

Czytaj więcej...

parking 825371 340W dniu 9 października Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (II GPS 2/17) wyjaśniającą rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych na gruncie art. 13b ust. 1 ustawy – Ustawa o drogach publicznych. Wątpliwości dotyczące tego przepisu związane były z interpretacją użytego w nim zwrotu „w wyznaczonym miejscu”

Czytaj więcej...

lying 1562272 340Open Finance, Vision Express, Allianz Polska - to przedsiębiorcy, których dotyczą wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów

Czytaj więcej...

health 2082630 340Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Ma zmniejszyć się ilość błędów, ponieważ w nowym przelewie zrezygnowano z podawania danych identyfikacyjnych czy okresu i typu wpłaty

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY