MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 21 października 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

cat 822263 340Prokuratura staje w obronie ofiar firm odszkodowawczych. Na polecenie Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda Prokuratura Krajowa zbiera informacje na temat nieuczciwych działań tego rodzaju firm, nazywanych przez prasę „łowcami nieszczęść”. Będzie się też włączać w sprawy cywilne po stronie pokrzywdzonych, którym firmy odszkodowawcze wypłacają w skrajnych przypadkach nawet tylko połowę należnego zadośćuczynienia

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaNowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) istotnie zmienia system wsparcia energetyki odnawialnej - opłata zastępcza zamiast stałej kwoty zostanie powiązana z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii

Czytaj więcej...

arrows 2745977 340Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta

Czytaj więcej...

purse 522622 340W 2012 r. pan Adam sprzedał mieszkanie przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. Twierdzi, że wysłał do urzędu skarbowego oświadczenie wymagane do skorzystania z ulgi meldunkowej. Zdaniem organu, dokumenty ostatecznie nie dotarły. Podatnik złożył też zeznanie roczne, w którym wykazał kwotę podlegającą zwolnieniu, ale w błędnej rubryce

Czytaj więcej...

microphone 1562354 340W grudniu 2016 r. red. Wojciech Dorosz i red. Marcin Majchrowski zostali zwolnieni dyscyplinarnie z Polskiego Radia. Obaj dziennikarze złożyli pozew do sądu. W sierpniu, na posiedzeniu pojednawczym, strony zawarły ugodę, na mocy której m.in. dziennikarze w tym tygodniu wrócą do swoich obowiązków w Polskim Radiu

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY