MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 12 grudnia 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

dog 900215 340Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu wykroczeń, która zostanie skierowana pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Powstanie elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń. Projekt zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem czy już przestępstwem. Po zmianach granicę stanowić ma 400 zł. Każda kradzież powodująca szkodę powyżej tej kwoty będzie karanym przestępstwem

Czytaj więcej...

block chain 2847329 340Koordynator Służb Specjalnych otrzyma dokument zawierający uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do projektowanej ustawy o jawności życia publicznego. Z uwagi na zakres i wagę proponowanych zmian, GIODO uznał za konieczne przedstawienie swojego stanowiska, mimo że nie otrzymał projektu do zaopiniowania 

Czytaj więcej...

bacteria 1521191 340Prokuratura Okręgowa w Opolu nadzoruje śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Postępowanie to prowadzą policjanci z wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Czytaj więcej...

light bulbs 1125016 340Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie klienta HFPC – obywatela Tadżykistanu – który 1 lutego 2017 r. na granicy w Medyce chciał złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Straż Graniczna wniosku od niego nie przyjęła i, wyłącznie na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza, wydała decyzję o odmowie wjazdu do Polski

Czytaj więcej...

crowd 2152653 340Do przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji projektów: ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych GIODO zgłosił ponad 140 stron uwag

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY