MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 12 grudnia 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

road 1667226 340180 km nowych dróg, 6 inwestycji o wartości ponad 11 mld zł i 5 mld zł wsparcia z UE. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii

 

Umowy o dofinansowanie podpisali generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol.

 

5 mld zł z UE zostanie zainwestowane w:

budowę drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (część obwodnicy Warszawy),

budowę drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno,

budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odcinek Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa,

budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11),

budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka (tzw. zakopianka),budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

 

Inwestycje będą realizowane w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim.

 

Łącznie to ponad 180 km nowych dróg. Wszystkie inwestycje mają już rozstrzygnięte przetargi i są w realizacji. Razem z dzisiejszymi umowami długość dróg, które GDDKiA buduje ze wsparciem z POIiŚ 2014-2020, wynosi już blisko 1000 km.

 

Po podpisaniu umów znacząco wzrosło też wykorzystanie funduszy unijnych w całym Programie Infrastruktura i Środowisko (oprócz dróg, z jego środków finansowane są inwestycje m.in. w linie kolejowe, sieci energetyczne, ochronę środowiska) - z 40,5 proc. do 44,9 proc. Z dostępnych 109,5 mld zł zagospodarowano już blisko 50.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH

 

 

Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska - w. Lubelska (bez węzła)

 

Droga ekspresowa S2 jest kontynuacją autostrady A2 na terenie Warszawy i pełni funkcję południowej obwodnicy stolicy. Zaczyna się po zachodniej stronie Warszawy, na połączeniu z autostradą A2 na węźle Konotopa, a skończy docelowo 33 km dalej na wschód, na węźle Lubelska, gdzie ponownie wpadnie w autostradę A2 oraz skrzyżuje się z projektowaną drogą ekspresową S17 (wschodnią obwodnicą Warszawy).

 

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S2 będzie się zaczynać tuż za węzłem „Puławska" w rejonie Warszawy-Grabówka, a kończyć się będzie przed węzłem „Lubelska", zlokalizowanym na przecięciu trasy południowej obwodnicy Warszawy z poprzeczną drogą krajową nr 17 (planowana do realizacji w ramach POIiŚ).

 

Okres realizacji: 2015 – 2020

Wartość całkowita: 4,59 mld zł

Dofinansowanie UE: 1,7 mld zł

Długość odcinka: 18,51 km

 

W ramach całego projektu przewidziana jest m.in. budowa:

18,5 km drogi ekspresowej, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu,tunelu pod Ursynowemmostu przez Wisłę,

estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym,

węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów Wschodni ”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”

 

 

Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odcinek Białe Błota - Mielno

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia, które zapewni bezkolizyjne połączenie Bydgoszczy z Poznaniem oraz dalej z Wrocławiem.

 

Okres realizacji: 2015 – 2019

Wartość całkowita: 1,37 mld zł

Dofinansowanie UE: 716,3 mln zł

Długość odcinka: 54,1 km

 

Inwestycja zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim polega na budowie odcinka drogi o długości 54,12 km i składa się z 3 zadań:

węzeł „Białe Błota” - węzeł „Szubin” o długości około 9,7 km,

węzeł „Szubin” - węzeł „Jaroszewo” o długości około 19,3 km,

węzeł „Jaroszewo” - do granicy województwa o długości około 25,1 km.

 

 

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino - pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa

 

Cała droga ekspresowa S6 ma połączyć Szczecin z Kołobrzegiem i Koszalinem. Trasa ma długość około 140 km. Nadmorskie położenie tej drogi ma duże znaczenie dla regionu i kraju zwłaszcza w kontekście turystyki.

 

Okres realizacji: 2015 – 2019

Wartość całkowita: 1,47 mld zł

Dofinansowanie UE: 641,1 mln zł

Długość odcinka: 62,8 km

 

Droga podzielona jest na 3 odcinki:

węzeł Kiełpino - węzeł Kołobrzeg Zachód o długości 24km,

węzeł Kołobrzeg Zachód - węzeł Ustronie Morskie o długości 14,6km,

węzeł Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 24,2km

 

 

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)

 

Okres realizacji:2016 - 2020

Wartość całkowita: 793,14 mln zł

Dofinansowanie UE: 370,88 mln zł

Długość odcinka: 20,12 km

 

Droga o długości nieco ponad 20 km przewiduje przekrój dwujezdniowy, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku wraz z poboczami awaryjnymi. Szerokość pasa rozdziału będzie umożliwiała dobudowę jednego pasa ruchu po wewnętrznej stronie, w przypadku, gdy będą tego wymagały potrzeby ruchowe.W ramach projektu maja powstać m.in.: wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt, przepusty oraz 5 węzłów („Koszalin Zachód”, „Bielice”, „Koszalin Północ”, „Koszalin Wschód”, „Sianów Wschód”).

 

 

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka

 

Okres realizacji: 2016 - 2020

Wartość całkowita: 2,47 mld zł

Dofinansowanie UE: 1,32 mld zł

Długość odcinka: 15,83 km

 

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje budowę 15,83 km drogi ekspresowej, w tym:

odcinka Lubień – Naprawa, o długości 7,59 km,

odcinka Naprawa – Skomielna Biała o długości 3,05 km, w tym budowa dwukomorowego tunelu pod górą Luboń Mały o długości ok. 2,1 km,

odcinka Skomielna Biała – Chabówka o długości 5,19 km.

Ponadto projekt przewiduje budowę węzłów drogowych (Skomielna, Zabornia) wiaduktów, estakad, przejazdów nad i pod trasą główną.

 

 

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79

 

Okres realizacji: 2016 – 2019

Wartość całkowita: 419,85 mln zł

Dofinansowanie UE: 254,2mln zł

Długość odcinka: 8,96 km

 

Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu.

Przewidziano także budowę:

3 węzłów drogowych („Kąty”, „Marianki”, „Stadion”),

9 wiaduktów,

tunelu dla pieszych PP – 20 w ciągu drogi gminnej (ul. Leśna).

 

 

 

LS

MR

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY